chế phẩm phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Ghi nhận những hiệu quả đầu tiên của chế phẩm phẩm sinh học phân hủy các chất tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Tĩnh

Sau hơn 1 năm thử nghiệm các loại chế phẩm phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại các mô hình đồng ruộng ở Hà Tĩnh. Điều ngạc nhiên ...

Continue reading