NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, THỊ TRƯỜNG

Đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 45 nghìn hợp tác xã nông nghiệp

Hợp tác xã nông nghiệp

Theo Chiến lược thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn từ 2021 – 2030, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác với hơn 2tr thành viên, 45 nghìn HTX với hơn 8 triệu nông dân, 340 liên hiệp HTX với 1.700 HTX thành viên.

Thủ tướng vừa ký duyệt Chiến lược thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2030.

Với mục tiêu, số lượng HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm khoảng 60% – 70% trên tổng số HTX cả nước. Số lượng cán bộ q.lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; trên 80% giám đốc HTX được đào tạo qua lớp sơ cấp nghề giám đốc.

Thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu sau năm 2030 cả nước có hơn 5.000 HTX và 500 tổ hợp tác ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; triển khai truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; xử lý triệt để các HTX đã dừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi.

Đồng thời, xây dựng mô hình HTX thương mại theo xu hướng đa ngành nghề nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất đồng thời góp phần tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tiếp tục củng cố các liên hiệp hợp tác xã đang có tại các địa phương, thành phố khác có thể thành lập một hoặc một số tổ chức liên kết để giúp đỡ các hợp tác xã thành viên về nguồn lực, nguồn hàng…

author-avatar

About Trần Vinh

Chào các bạn mình là Vinh Trần. Một kỹ sư nông nghiệp của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Niềm hạnh phúc của mình là được gửi gắm những kiến thức đến với tất cả mọi người. Mong rằng với những kiến thức về công nghệ sinh học này sẽ giúp bạn có thể ứng dụng hiệu quả trong sản xuất của chính bản thân và những người xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.