THỊ TRƯỜNG

Cây quýt hồng Lai Vung được đẩy mạnh phát triển tại Đồng Tháp

Quýt hồng lai vung

Tại Đồng Tháp có một loại hoa quả đặc sản nổi tiếng là Quýt hồng Lai Vung, tuy nhiên giai đoạn vừa qua do xảy ra tình trạng dịch bệnh nên rất nhiều nhà vườn thua lỗ nặng.

Mục tiêu của đề tài lần này là phải xác định được những tác nhân gây ra bệnh vàng lá thối rễ và héo xanh trên cây quýt Hồng ở huyện Lai Vung – Đồng Tháp.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã vừa phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, với đề tài “Nghiên cứu biện pháp tổng hợp phòng trừ bệnh vàng lá – thối rễ và héo xanh trên cây quýt hồng theo hướng bền vững tại huyện Lai Vung”.

Hướng tới mục tiêu của đề tài nghiên cứu là tim ra được những tác nhân gây nên bệnh vàng lá thối rễ và héo xanh trên cây quýt hồng Lai Vung. Ngoài ra phải xây dựng được bộ quy trình canh tác phù hợp giúp phòng trừ bệnh vàng lá – thối rễ và héo xanh trên cây quýt hồng Lai Vung theo hướng bền vững.

Đề tài nghiên cứu này chủ yếu thực hiện trên những vườn quýt hồng Lai Vung mới trồng và vườn cải tạo lại, công tác phòng trừ bệnh vàng lá – thối rễ và héo xanh dự kiến đạt hiệu quả trên 60%, về kinh tế tăng khoảng 10% so với vườn đối chứng. Trường Đại học Cần Thơ sẽ chủ trì đề tài khoa học và công nghệ này.

author-avatar

About Trần Vinh

Chào các bạn mình là Vinh Trần. Một kỹ sư nông nghiệp của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Niềm hạnh phúc của mình là được gửi gắm những kiến thức đến với tất cả mọi người. Mong rằng với những kiến thức về công nghệ sinh học này sẽ giúp bạn có thể ứng dụng hiệu quả trong sản xuất của chính bản thân và những người xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.