author-avatar

About Trang Ngọc Phương

Chào mọi người, mình là Phương. Một kỹ sư công nghệ sinh học nông nghiệp của trường Đại Học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân may mắn được sinh ra và lớn lên bởi đôi bàn tay của Người nông dân, mình hiểu được những khó khăn, cũng như cơ hội và thách thức mà Người nông dân Việt đang đối mặt. Mình mong rằng với những kiến thức và sự tìm hiểu của bản thân sẽ đem đến cho mọi người những giải pháp mới trong canh tác nông nghiệp được an toàn và hiệu quả hơn.